2021-06-21T23:46:59Z Hotel Hyatt House Minot 2021-06-21T23:46:59Z Hotel Quality Inn & Suites 2021-06-18T03:20:19Z Hotel La Quinta Inn & Suites Minot 2021-06-18T03:20:13Z Hotel Comfort Suites Minot 2021-06-18T03:20:13Z Hotel Best Western Kelly Inn 2021-06-18T03:20:11Z Hotel Sleep Inn & Suites 2021-06-11T03:20:19Z Hotel Comfort Inn 2021-06-11T03:20:17Z Hotel Comfort Inn & Suites 2020-11-07T09:26:45Z Hotel Expressway Suites Minot 2020-06-07T03:30:38Z Hotel Candlewood Suites Minot 2020-05-21T14:54:07Z Hotel Mainstay Suites 2017-06-27T16:35:34Z Hotel Mainstay Suites 2016-12-20T17:56:36Z