2021-12-17T03:20:18Z Hotel Uppsala 2021-12-17T03:20:18Z Elite Hotel Academia 2021-10-26T04:25:21Z Hotel Botanika Uppsala 2021-05-29T09:28:19Z Best Western Svava 2021-04-09T03:20:16Z Hotel Park Inn By Radisson Uppsala 2020-06-08T15:34:25Z